Vänner som man en gång varit nära, men sakta glidit ifrån. De lämnar tomrum och saknad. 


Ska man höra av sig...